On-line rezervace facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Členské příspěvky 2024
Ubytování
Rezervace hry

Valná hromada VGK, z.s.

09. 01. 2023

SPRÁVNÍ RADA VALAŠSKÉHO GOLFOVÉHO KLUBU, z.s. svolává řádnou valnou hromadu,  která se bude konat v pátek 20. ledna 2023 od 17 hod  v restauraci Brasserie Avion v Rožnově pod Radhoštěm. Program:

1.  Zahájení 

2.  Volba orgánů valné hromady

3.  Program jednání valné hromady

4.  Zpráva o činnosti VGK, z.s. za rok 2022 a plán činností pro rok  2023 

5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce VGK, z.s. za rok  2022, včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 

6.  Schválení roční účetní závěrky VGK, z.s. za rok 2022, včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 

7.  Návrh výše vstupních poplatků a členských příspěvků na rok     2023 

8.  Návrh finančního rozpočtu VGK, z.s. pro rok 2023

9.  Změna stanov VGK, z.s.

10. Volba orgánů VGK, z.s. 

11. Diskuse

12. Usnesení a závěr

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 9.1.2023