On-line rezervace facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Webkamera
Ubytování
Rezervace hry
Golf pro začátečníky

Mapa hřiště a místní pravidla

 • Hranice hřiště

  Hranice hřiště je určena oplocením obydlí a cyklostezky. Černobílé kolíky určují vnitřní aut pro jamku č.3 a bílé kolíky aut pro jamku č.9.

 •  Vnitřní aut

  Při hře na jamce č.3 je střední část dog-legu  na pravé straně vyznačena černobílými kolíky mimo hřiště. Tyto kolíky jsou při hře na jamce č.3  brány jako hraniční objekty. Při hře na jiné jamce jsou považovány za nepohyblivé závady.

 • Nepohyblivé závady

  Mladé stromky s opěrnou konstrukcí.Veškeré cesty, včetně nezpevněné na jamce č.8. a č.9.  Lavičky, zavlažovací a drenážní systém, značky vzdálenosti, ochranné sítě. Na jamkách č.2 a č.7 může hráč jako doplňkovou možnost úlevy Pravidla16.1(nepohyblivé závady) při překážění ochranné sítě za jamkovištěm v postoji nebo švihu beztrestně spustit původní nebo jiný míč ve vyznačené dropovací zóně.

 • Dropovací zóny 

  Dropovací zóny mají tvar obdélníku o hloubce jedné délky hole, jehož přední a boční okraje jsou určeny dvěma kameny ve tvaru koule. Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3. Při spuštění míče v dropovací zóně platí následující: Hráč sám nemusí stát v dropovací zóně, když spouští míč a celá tato zóna představuje oblast úlevy do které musí být míč spuštěn a ve které se musí zastavit.

   

 • Ochrana mladých stromků 

   

  Mladé stromky s opěrnou konstrukcí jsou oblastí se zákazem hry:

  Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f. (abnormální stav hřiště).

  Jestliže hráčův míč leží v trestné oblasti a takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít buď úlevu s trestem podle Pravidla 17.1e (trestná oblast), nebo beztrestnou úlevu podle Pravidla 17.1e(2). (využít beztrestnou úlevu uvnitř dané trestné oblasti).

 • Trestná oblast pro jamku č.6

  Jestliže míč naposledy překročil okraj červené trestné oblasti na ostrovním jamkovišti jamky č.6 včetně případu, kdy je známo nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou:

  Využít úlevu podle Pravidla 17.1 (míč v trestné oblasti), nebo jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč s připočtením jedné trestné rány v přilehlé dropovací zóně vyznačené kameny ve tvaru koule.

  Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3.(spuštění míče v oblasti úlevy) 

 • Způsoby zastavení a obnovení hry

  Okamžité zastavení hry bude signalizováno: Jeden dlouhý zvukový signál. Jakékoli jiné zastavení hry bude signalizováno: Tři po sobě jdoucí zvukové signály (opakovaně). V obou případech bude obnovení hry signalizováno: Dva po sobě jdoucí zvukové signály(opakovaně).

 • Určení statusu všech silnic a cest jako závad

  Všechny silnice a cesty na hřišti jsou nepohyblivé závady, ať už mají umělý povrch nebo ne, a hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.(abnormální stav hřiště).

 • Půda v opravě

  Oblasti označené modrými kolíky, travní drny, erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy), jakákoliv poškozená oblast, kterou za takovou prohlásí rozhodčí nebo člen soutěžního výboru. Hra z půdy v opravě je zakázána.

 • Kodex chování

  Od všech hráčů se očekává, že budou za všech okolností dodržovat Pravidla golfu i provozní řád hřiště, dbát zásad bezpečnosti s ohledem na všechny osoby na hřišti, brát ohledy na ostatní hráče, hrát ve svižném tempu a pečovat o hřiště.

  V případě nebezpečné situace bude hra zastavena jedním dlouhým zvukovým signálem. Hráči v takovém případě musí okamžitě přerušit hru a odebrat se do klubovny.

  Při hře má vždy přednost flight nacházející se na jamce s vyšším číslem. 

  Nevstupujte na grýn jamky č.8 předtím, než zahrají muži z odpaliště jamky č.9.