facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Valná hromada
Akční členství
Aktuality
Výuka golfu

Valná hromada VGK, z.s.

 

 

SPRÁVNÍ RADA VALAŠSKÉHO GOLFOVÉHO KLUBU, z.s.

svolává řádnou valnou hromadu,

 která se bude konat v pátek 19. ledna 2018 v 17.00

v restauraci hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm

Program:

Zahájení

Volba orgánů valné hromady

Program jednání valné hromady

Zpráva o činnosti VGK, z.s. za rok 2017

Zpráva dozorčí rady o hospodaření VGK, z.s. za rok 2017

Plán činností pro rok 2018

Návrh výše vstupních poplatků a členských příspěvků na rok 2018

Návrh finančního rozpočtu VGK, z.s. pro rok 2018

Diskuse

Usnesení a závěr

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 18.12. 2017