On-line rezervace facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Webkamera
Ubytování
Rezervace hry
Golf pro začátečníky

Historie klubu

Historie Valašského golfového klubu Rožnov p.R.

(1997 - 2017)

 • Prvotním impulsem pro založení golfového klubu na Valašsku byla služební cesta Jaroslava Halašty ml. na Floridu v únoru 1996. Po návratu do ČR vznikla myšlenka na založení golfového klubu a vybudování golfového hřiště. Jak se však ukázalo, cesta to byla poměrně složitá. V uvedeném roce v ČR existovalo pouze několik golfových klubů a golfových hřišt vybudovaných ještě před rokem 1989.
 •  Nepoměrně lepší situace však panovala v Rakousku, které v té době mělo k dispozici více než 100 hřišť. V červenci 1996 se proto uskutečnila poznávací cesta po rakouských golfových hřištích za účasti Jaroslava Halašty ml. a Jaroslava Halašty st.. Celkem bylo navštíveno 8 hřišť a např. pohled na sběrač míčů na driving range uváděl účastníky zájezdu v úžas.
 •  Na základě „nabytých zkušeností“ proběhlo v létě 1996 hledání vhodných lokalit pro valašský golf. Do úvahy přicházely lokality Lhota u Choryně – Vystrkov, Hustopeče n. B., Juřinka u přehrady, Palačov, Val. Meziříčí - Hrachovec apod..
 •  Na základě jednání na pozemkovém fondu ve Vsetíně byla ze strany p. Mihulové vytipována lokalita Hradisko v Rožnově p.R. Na základě této informace proběhlo v září 1996 jednání s Jaroslavem Krčmářem - ředitelem Střední zemědělské školy v Rožnově p.R., která v tu dobu část pozemků využívala.
 •  Všechna jednání spojená s výběrem vhodné lokality probíhala bez řešení majetkových poměrů. V říjnu 1997 proběhlo první setkání Jaroslava Halašty ml. a Zbyňka Průši, v tu dobu již zasvěceného golfisty. Na tomto setkání, které se uskutečnilo v ředitelně Obchodní akademie ve Val. Meziříčí za účasti Jaroslava Halašty st., byla zmíněna informace o pozemcích Valašského muzea v přírodě. Jednalo se o nevyužívané pozemky na hřebeni nad stávajícím hřištěm v Rožnově p.R. Informace o těchto pozemcích byla předána Jaroslavem Machovským.
 •  Lokalita Rožnova p.R, vzhledem ke své turistické atraktivitě, se jevila jako vhodná. V dubnu 1997 se proto uskutečnilo setkání J. Halašty ml. a J. Halašty st. se zástupci města, konkrétně pak s Václavem Mikuškem. Na jednání byla poprvé konzultována možná výstavba golfového hřiště v Rožnově p.R..
 •  V květnu 1997 navštívil J. Halašta ml. sídlo české golfové federace v Praze a jednal s předsedou  Hanušem Goldscheiderem. Ze strany pana předsedy padla celá řada informací, z kterých v tu dobu vyplývalo, že výstavba golfového hřiště s sebou nese celou řadu problémů - jak z pohledu finančního, tak i právního.
 •  Přes tyto problémy a nejasnosti se v červnu 1997 uskutečnilo setkání přátel golfu v hotelu Panáček ve Val. Meziříčí a bylo rozhodnuto o založení golfového klubu jako občanského sdružení. Setkání se zúčastnili J. Halašta ml., Z. Průša, J. Janík, J. Ottopal a K. Jiříček. Cílem občanského sdružení byla popularizace golfu s dlouhodobých zájmem na vybudování golfového hřiště. Jako první president klubu byl zvolen J. Halašta ml., který byl současně pověřen administrativními úkoly, které jsou spojené se založením. Klub byl do konce měsíce založen pod názvem Valašský golfový klub (VGK).
 •  Někteří ze zakládajících členů již byli členy v jiných klubech (Slušovice, Šilheřovice). Na základě zkušeností z těchto klubů byly stanoveny vstupní poplatky ve výši 5 000,- Kč a připraven plán činnosti na nejbližší období.
 • V červenci 1997 byla po dohodě s Martinem Štěpánkem (majitelem zemědělského podniku v Brankách) zřízena první provizorní cvičná louka. Posečená louka, vlastní míče, ruční sběr ...no prostě začátek golfu na Valašsku. Do klubu postupně vstupovali další členové, včetně „starých zkušených golfistů“ ze Šilheřovic R. Měcha, P. Moučky. Ke konci roku 1997 měl klub 87 členů.
 •  V září 1997 projednal J. Halašta ml. s p. Kamilem Pilátem možnost zpracování studie 18. jamkového golfového hřiště v Rožnově p. R. na pozemcích Valašského muzea v přírodě.
 • V listopadu 1997 byla na základě podnětu Z. Průši zpracována studie 18. jamkového hřiště v Rožnově p. R. na pozemcích Valašského muzea v přírodě a na přilehlých pozemcích směrem na Vigantice. Autory studie byli K. Pochobradský a J. Šašek – projektanti golfového hřiště v Olomouci.
 • V následujícím roce se věci daly konečně do pohybu. V únoru 1998 proběhlo první jednání o možném prodeji části pozemků u Kantorkovy pily v Rožnově p.R.. V červnu 1998 tyto pozemky (nyní tvořící jádro stávajícího hřiště) odkoupila společnost Bulana s.r.o. Majitelé R. Bumbala a I. Navrátil již v tu dobu členové VGK. Následně probíhala jednání s majiteli přilehlých nemovitostí p. Kantorkem – majitelem pozemků a budov Kantorkovy pily, odboráři Autopalu Nový Jičín – majiteli pozemků a budov rekreačního střediska, ředitelstvím VAK Vsetín – majitelem přivaděče vody, majiteli pozemků směrem k fotbalovému hřišti na D. Bečvě jako i s Valašským muzeem v přírodě.
 •  V září 1998 byla zpracována studie 9. jamkového hřiště na pozemcích u Kantorkovy pily. Autorem studie byl R. Měch.
 •  V následujícím roce 1999 probíhala jednání mezi společností Bulana s.r.o. a VGK o další golfové spolupráci. Společnost Bulana s.r.o. vybudovala a 3. září 1999 otevřela driving range v prostoru nynějších jamek č.1 a č. 2 a provizorní cvičný green. Vše samozřejmě bez zavlažování. Jako odborný dohled působil Z. Ševčík. Prvním trenérem VGK se stal M. Měch. Treninky mládeže vedla několikanásobná golfová mistryně ČR Ludmila (Duna) Křenková.

 Nyní již bylo možno říci, že na Valašsku se hraje golf!

 • Již v následujícím roce 2000 byly pozemky včetně driving range ze strany společnosti Bulana s.r.o. prodány. Novým majitelem se stává město Rožnov p.R.. V záři 2000 byla v prostoru driving range vybudována krytá odpaliště včetně základního zázemí. Změny nastaly také ve vedení VGK. Bylo zvoleno nové vedení (správní rada) a presidentem klubu se stal Z. Průša. Členové správní rady K. Jiříček, I. Hanáček, P. Koláček, I. Mischinger. Jako sekretářka klubu pracovala Vlasta Machovská.
 •  V březnu 2001 byl klub na pravidelné konferenci přijat do České golfové federace. První pionýrská etapa valašského golfu byla završena. Klub měl 270 členů, v provozu byl driving range, probíhaly tréninky mládeže. Členové však stále museli hrát na jiných hřištích. Probíhaly tedy diskuse „co dál“.
 •  V srpnu 2001 byla zprovozněna 6. jamková akademie se „zimními greeny“.
 •  V následujícím roce, v září 2002, byla akademie rozšířena na 9. jamek. Stále však na „zimní greeny“.
 •  V roce 2004 začala rozsáhlá přestavba stávající akademie a v září 2004 pak bylo otevřeno 9. jamkové hřiště včetně zavlažování. Další etapa byla splněna a sen zakladatelů VGK se stal skutečností. Golf na Valašsku zapustil kořeny. Nárůst členské základny úspěšně pokračoval a v roce  2005 měl klub již více než 400 členů.
 •  Další rozsáhlá přestavba proběhla v roce 2007, kdy byl odkoupen areál Kantorkovy pily. Na nových pozemcích byl vybudován driving range a byla zde přestěhována krytá odpaliště včetně zázemí. Následně byla dostavěna nová klubovna, zprovozněno parkoviště a vybudovány tréninkové plochy (putting green a chipping green). Velkých změn doznalo také hřiště, které bylo přestavěno do nové podoby, a v září 2007 zde byl zahájen provoz.
 •  V únoru 2009 se majitelem areálu stal Valašský golfový klub s.r.o.. Odkoupením areálu „Autopal“ v roce 2014 bylo možno upravit jamku č. 9 a v roce 2015 hřiště získalo nynější podobu. Členská základna se nadále rozrůstá a v roce 2016 měl klub již 544 členů.
 •  Všem, kteří se v posledních 20 letech podíleli na budování klubu a výstavbě hřiště, patří velké poděkování. Bez jejich práce by se dnešní přebor klubu neuskutečnil.