facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Rezervace TeeTime
Webkamera
Ubytování
ESHOP

Propozice ŽRGK HCP 2022

ŽRGK HCP štvrtok 2022 je séria golfových turnajov pre členov a priateľov Žilinsko-rajeckého golfového klubu. Turnaje organizujeŽRGK v rámci vytvárania dobrej klubovej atmosféry s cieľom zažiť príjemné spoločné chvíle na golfe v spolupráci s Valašským golfovým klubem v Rožnove, na ktorého ihrisku sa turnaje odohrávajú. Turnaje sa hrajú 1x týždenne vždy v štvrtok na ihrisku v Rožnově pod Radhoštěm. Turnaje sú otvorené pre golfových hráčov všetkých klubov a národných zväzov a sú na úpravu HCP.

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY

                                  KATEGORIE EKLEKTIK 0 - 18                                                               KATEGORIE EKLEKTIK 18,1 - 54    

 

  1. Kategórie a systém hry turnajov

1.1. Denný turnaj

Kategória A: HCP 0-18 spoločná, hrá sa systémom hra na rany netto

Kategória B: HCP 18,1-54,0 spoločná, hrá sa systémom stableford netto s limit HCP 36,0

V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

1.2. Dlhodobá súťaž (EKLEKTIK)

Kategória A: HCP 0-18 spoločná, hrá sa systémom hra na rany btto

Kategória B: HCP 18,1-54,0 spoločná, hrá sa systémom na rany btto.

Hráč je zaradený do príslušnej kategórie podľa HCP, s ktorým vstupuje do hry prvého svojho turnaja v rámci ŽRGK HCP štvrtok 2022. V tejto kategórii je následne vyhodnocovaný počas celého obdobia, aj keby zmena jeho HCP počas roku znamenala preradenie do druhej kategórie. Aby mohol byť hráč zaradený do vyhodnotení dlhodobej súťaže, musí odohrať minimálne 5 turnajov.

  1. Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 54, bez obmedzenia veku, po zaplatení turnajového štartovného poplatku. Turnajov sa môžu zúčastniť aj PRO hráči, ktorí budú vyhodnotení samostatne. Turnajový štartovný poplatok je 550 CZK pre členov ŽRGK, 650 CZK pre nečlenov ŽRGK, 100 CZK pre členov Valašského golfového klubu. V cene štartovného je hrací poplatok, ceny pre účastníkov turnaja a športovo-technické zabezpečenie turnaja.

  1. Technické ustanovenia

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited a miestnych pravidiel ihriska.

Medzi hlavné pravidlá ŽRGK HCP štvrtok patria najmä :

Dodržiavanie plynulosti a tempa hry. Hráči by mali byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Hráči musia hrať s označenými loptičkami. Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu. Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka na turnajoch je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia. Používanie meracích zariadení na turnajoch je povolené.

 Nasadenie hráčov a priebeh súťaže 

Prihlasovanie : Prostredníctvom serveru ČGF (www.cgf.cz) a SKGA (www.skga.sk)

Štart: Postupný (ak nie je rozhodnutím organizačného výboru rozhodnuté ináč)

Štartová listina bude uverejnená jeden deň pred konaním turnaja do 18,00 pred konaním na serveri ČGF.

Muži hrajú zo žltých odpalísk, ženy z červených odpalísk,  vrátanie chlapcov do 12 rokov pre zaradenie do celoročnej súťaže EKLEKTIK.

Chlapci do 12 môžu najneskôr 15 min. pred začatím svojho kola požiadať o zmenu odpaliska zo žltého na červené. Výsledok z hracieho dňa z takto posunutých odpalísk sa nezarátava do súťaže EKLEKTIK.

  1. Vyhodnotenie turnaja

ŽRGK HCP štvrtok 2022  má nasledovný systém hodnotenia:

Vyhodnocovať sa budú jednotlivé  turnaje  samostatne . Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách budú  odmenení vecnými cenami.

Denný turnaj:

Kategória A: 1. miesto

Kategória B: 1. miesto

 

  1. Vyhodnotenie EKLEKTIK

Víťazi dlhodobej súťaže ŽRGK HCP štvrtok 2022 budú vyhlásení na poslednom turnaji sezóny. Počas sezóny 2022 budú vedené dve tabuľky pre celosezónne vyhodnotenie ŽRGK HCP štvrtok v týchto kategóriach a na konci sezóny budú odmeňované :

Kategória A: 1.-3. miesto

Kategória B: 1.-3. miesto

Odmenenými sa stávajú 3 hráči ktorí na konci dlhodobej súťaže dosiahnu v súčte jamiek najnižšie číslo v rámci svojej kategórie a za podmienky odohratia minimálne 5 turnajov, pričom na všetkých jamkách majú zaznamenaný súťažný výsledok (v jednotlivých turnajoch môže hráč jamku „škrtnúť“, do dlhodobého vyhodnotenia musí mať aspoň 1x na každej jamke uvedený súťažný výsledok). V prípade rovnosti výsledku víťazí hráč s nižším súčtom skóre na jamkách 1-9. Ak nedôjde k rozhodnutiu ani po tomto kritériu, víťazom sa stáva hráč s vyšším počtom turnajov v rámci ŽRGK HCP štvrtok 2022. V prípade nerozhodného stavu po poslednom kritériu rozhoduje los.

Výsledky budú aktualizované priebežne po skončení turnaja a budú dostupné na www.golf-roznov.cz. Do celkového hodnotenia sa počítajú výsledky hráčov, ktorí odohrali 5 alebo viac turnajov.

Vyhodnotenie sa uskutoční na záverečnom turnaji, termín bude upřesněn. Oceňovaný hráč sa musí dostaviť na vyhodnotenie turnaja. V prípade jeho neprítomnosti sa cena automaticky posúva na ďalšieho v poradí do rozdania všetkých cien.

  1. Organizátor

Žilinsko-rajecký golfový klub v spolupráci s Valašským golfovým klubem.

  1. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Juraj Čermák

Súťažný výbor: Martin Uhrák, Roman Kianička, Jiří Frolka, Zuzana Hrabalová, Rastislav Palutka

  1. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja,  ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 100 € (2 500 CZK). O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov  turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

  1. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

V Žiline 30.03. 2022.