On-line rezervace facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Ubytování
Webkamera
Rezervace hry
Golf pro začátečníky

Provozní řád

 • Pro hru na hřišti VGK se nevyžaduje zkouška golfové způsobilosti (zelená karta). Při zjištění, že hráč výrazně nedosahuje základních golfových dovednosti a hru značně zdržuje nebo svými údery poškozuje golfové hřiště má maršál právo jeho hru ukončit. Takto postižený hráč dostane na nedohrané jamky dobropis, který může být uplatněn při příští hře s doporučením jej využít v době nižšího provozu na hřišti.
 • Před zahájením první i druhé devítky musí hráči na recepci ohlásit svůj úmysl hru zahájit příp. v ní pokračovat. V případě neohlášení do 10 minut před stanovenou dobou startu 1. kola, má recepce právo startovní čas obsadit jiným flightem a rezervace propadá.
 • Každý hráč musí mít viditelně na bagu připevněný doklad o zaplacení herního poplatku/ identifikační štítek VGK. Při zjištění nezaplacení herního poplatku/členského příspěvku člena VGK má maršál právo hráči, který se takto provinil hru okamžitě ukončit.
 • Jednotlivé flighty musí dodržovat předem určenou dobu startu. Při objednávce recepce určí hráčům jejich tee time. Při hře na osmnáct jamek určí i tee time pro zahájení druhé devítky, který je minimálně o 2:20 hod za startovním časem první devítky. Je možno s recepcí dohodnou i pozdější startovní čas druhé devítky. Při nižším obsazení hřiště může recepce po absolvování první devítky umožnit start i dříve než je stanovený čas druhého kola.
 • V případě zvýšeného provozu na hřišti má recepce právo doplňovat zapsaný flight až do počtu čtyř hráčů.
 • Hráči musí hrát bez zbytečných zpoždění. Průměrná doba na zahrání jedné jamky je 15 minut. Informativní časy jsou uváděny u jednotlivých odpališť. Pokud flight není schopen limitní čas dodržet, má maršál právo jej zastavit a nechat předběhnout následující flight, případně nařídit ukončení hry na jamce a postoupení na další odpal. Pokud flight nestihne objednaný startovní čas druhé devítky, tento startovní čas mu propadá a musí vyčkat přidělení náhradního času. Při nemožnosti jeho přidělení dostanou hráči dobropis v hodnotě rozdílu poplatku za hru mezi osmnáctijamkovou a devítijamkovou hrou.
 • Hráči nesmí při hře svými odpaly ohrožovat ostatní hráče nebo ostatní osoby. Hráč je povinen neustále sledovat dráhu míče a upozornit na případné přiblížení k jinému hráči výkřikem „fore“. Za soustavné ohrožování ostatních hráčů maršál hráče napomene a při jeho opakování ho může vyloučit ze hry.
 • Je striktně zakázáno odpalovat z pánského odpaliště na jamce č. 9 v případě, že je na jamkovišti jamky č. 8 flight hráčů. Důvodem je velké riziko ohrožení hráčů na tomto greenu!! Je nutno počkat než flight hráčů odejde z tohoto greenu.
 • Přísný zákaz hry s drivingovými míči. Při nedodržení tohoto nařízení je maršál oprávněn hru ihned bez náhrady ukončit.
 • Hráč může být při hře doprovázen jinou osobou (osobami). Tyto osoby je nutno ohlásit na recepci. Při doprovodu osobou s dítětem v kočárku musí tato vyplnit prohlášení vyviňující klub při možném úrazu dítěte. Doprovázející osoba (osoby) se musí stále pohybovat za linií odpalu jimi doprovázeného hráče.
 • Pohyb doprovázejících psů je na hřišti možný pouze na vodítku. Přítomnost psa na hřišti je nutno ohlásit na recepci a vyplnit prohlášení vyviňující klub při případném pokousání ostatních osob nebo jeho zranění.
 • Při hře musí hráči dodržovat „dressing code“ uznávaný ČGK. Jako nevhodné se považují zejména modré jeans, velmi krátké kalhoty, tenisové trenýrky, maskáče a trička bez rukávů. V případě nedodržení tohoto bodu má právo maršál hru přerušit a vyzvat dotyčného hráče k nápravě. Hru je možno po převlečení dokončit nebo provinivší se hráč dostane na nedohrané jamky dobropis, který může uplatnit jako slevu při příští hře. 1
 • Hráči se musí během hry řídit pokyny službu konajícího maršála, recepce a pracovníků údržby hřiště. Maršál má právo v mimořádných případech hru (bouřka) přerušit nebo v případě vážného porušení provozního řádu bez náhrady ukončit.